dijous, 20 de març del 2014

HOLOTÚRIES-HOLOTHURIA TUBULOSA
Família: Eriçons i cogombres

Tipus paisatge: Immersio poc fonda

Com és?
Amb forma de cuc gran, grandària fins a 30 centímetres de llarg i 6 cm d'ample. Nombroses papil·les fosques per tot el cos. Pell gruixuda i robusta. La coloració del dors va del marró rogenc al violeta marró. Té gruixudes protuberàncies a la superfície.

On viu?
Sobre fons sorrencs i fangosos amb material orgànic, així com entre vegetació dels fons durs. Profunditat a partir de 2 metres de fins a 80 m.

Com s’alimenta?
S’alimenta de material orgànic i petits organismes que són ingerits o absorbits al mateix temps que la sorra.

Com es reprodueix?
Al final de l'estiu realitza migracions per a la posada cap a aigües superficials, on és possible veure la posició típica de la posada; els animals alçats gairebé del tot.

EQUINODEUS-PARACENTROTUS LIVIDUS


Canal ambulacral: Cada un dels canals que sorgeixen del canal anular. Els cinc canals, també anomenats radials, s’estenen pels costats del cos i corresponen a les plaques ambulacrals.

Canal anular: Canal circular que forma part del sistema ambulacral. Envolta la boca i se situa al disc central de l’animal.

Canal petri: Canal que comunica la placa madrepòrica amb el canal anular. Aquest canal té la capacitat de contreure’s, deixant el sistema ambulacral tancat, de manera que la pressió interna dels canals pot variar segons les necessitats de l’animal.

Gònada: És el nom genèric que rep l’òrgan reproductor de qualsevol animal.

Llanterna d’Aristòteles: És un aparell mastegador molt complex exclusiu dels eriçons de mar (equinoïdeus). La part més visible d’aquesta llanterna està formada per cinc dents amb forma triangular.

Madreporita: Placa perforada per on entra l’aigua al sistema ambulacral. La seva posició depèn del grup d’equinoderms en que ens trobem. També s’anomena placa madrepòrica. En els eriçons de mar la trobem a la cara aboral.

Pedicel•lari: És un peu ambulacral modificat. La part final d’aquests peus està modificada i pren forma de pinça, és a dir, tenen la capacitat d’obrir-se i tancar-se. Els pedicel•laris es troben principalment en els grups de les estrelles de mar i dels eriçons.